Autóbuszvezetői és tehergépkocsi - GKI képzés

Az autóbuszvezetőiés a tehergépkocsi-vezetőialap- és továbbképzési képesítésre

felkészítőszaktanfolyamok .

A gépjárművezetői képesítés -első alkalommal- alapvizsga letételével szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez tanfolyam elvégzése  kötelező,  az előírt tantárgyakból vizsgát kell tenni. A jelentkező felkészítését az alapvizsgára a képzési engedéllyel rendelkező képzőszerv a hallgatóval történt külön megállapodás alapján végzi. A képzőszerv az alapképesítési vizsgákra jelentkezők igényei alapján a vizsgára történő felkészítés elől - a hallgatókkal kötött külön megállapodás alapján - nem zárkózhat el.

Továbbképzési képesítés:

A gépjárművezetőnek, amennyiben teher vagy személyszállítói tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja,továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie

 

1.1.   Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően „C” kategóriájú és/vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

1.2.   Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt már „C” kategóriájú és/vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. Akik a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítéssel rendelkeznek, a kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

 

1.3.   Autóbuszvezetői alapképesítés

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú és/vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

1.4.   Autóbuszvezetői továbbképzési képesítés

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú és/vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. Akik a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel rendelkeznek, a kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2013. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

A képesítés igazolására a "Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány" (GKI) szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig érvényes.