Tanuló tájékoztató

TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

Képző szerv: GELENCSÉR AUTÓSISKOLA Bt.

7200 Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1. Tel.: 0630 2462-732

A cég formája: BT /betéti társaság/

Cégbírósági bejegyzés száma: 17-06-006563

OKÉV. szám.: 17-0040-07

Iskola vezető neve: Gelencsér László,10423

Ügyfélfogadási címe: 7200 Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1.

Tel.: 06 30 246-2732, 06 30/632-3580

Időpont: H, K, SZ, CS, P  9-12,13-17 óráig.

Telephely címe: Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1.

 

A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJAI:

- A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges életkort betöltötte, vagy legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb. ”AM” kat. esetén a 16. életév eléréséig csak Magyarországon vezethet.

- Min. alapfokú iskolai végzetség. Külföldi állampolgár esetén az alapfokú iskolai végzettség igazolása az okmány hivatalos fordítása magyar nyelvre. Az eredeti okmányt a Közlekedési Felügyelőségen be kell mutatni. Kivéve „AM” kategória.

- A tanuló által kitöltött és aláírásával hitelesített jelentkezési lap.

- Személyi igazolványával igazolja az adatok helyességét.

- Megfelel a háziorvos által végzett egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és az erről kiállított igazolást csatolja a jelentkezési laphoz.

- Nem kell orvosi alkalmassági vizsgálat a ”AM” kategória esetén, illetve ha már rendelkezik vezetői engedéllyel „A” vagy „B” vagy „C” kategóriában.

- ”C” kategóriához min. „B” kat. az érvényes vezetői engedély és 102 orvosi alkalmassági. ”E” kategóriához min. „C” kat. az érvényes vezetői engedély vagy 1 évnél nem régebbi „C” vizsgaigazolás és 102 orvosi alkalmassági. ”D” kategóriához min. „B és C” kat. az érvényes vezetői engedély 102 orvosi alkalmassági.

ÉLETKORI ELŐÍRÁSOK ÉS A JÁRMŰVEZETŐI OKTATÁSHOZ ÉS VIZSGÁHOZ HAZSNÁLHATÓ JÁRMŰVEK:

- AM kategória:

 • 14. életév, max. 50 cm3 henger űrtartalmú /CM 50 jel./ kétkerekű moped.
 • 16 éves korig csak Magyarországon használható.

- MOTORKERÉKPÁR:

 • „A1” kategória: 16. életév, legalább 120 cm3 max. 125 cm3 hengerűrtartalmú kétkerekű motorkerékpár max. 11 kw teljesítmény.
 • „A 2” kategória: 18. életév, legalább 395 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, min. 20 KW max. 35 kw, és teljesítmény/sajáttömeg aránya 0,2 kw/kg értéket meg nem haladó kétkerekű motorkerékpár.
 • „A” kategória: 24. életév, 20 életév ha két éve rendelkezik „A2” kat., min. 595 cm3 teljesítményű kétkerekű motorkerékpár min. 40 KW teljesítmény.
 • 21. életév betöltéséig csak 15 KW-nál kisebb motoros tricikli vezetése.

- SZEMÉLYGÉPKOCSI: „B” kategória 17. életév, max. 3500 kg megengedett

 • legnagyobb össztömegű gépjármű, max. 9 személyszállítás.
 • 18. életévét alatti személy csak Magyarország területén vezethet.
 • A kezdő vezető 2 évig pótkocsit nem vontathat.
 • A  felsorolt kategóriákra PÁV vizsgálat nem szükséges.
 • TEHERGÉPKOCSI: A jármű megfelel a 24/2005 GKM rendeletben előírtaknak. „B” kat. vezetői engedély,21. életév, 102 orvosi alkalmasság.
 • NEHÉZPÓTKOCSI: min.750 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi ,nem kezdő vezetői engedély, 21. életév, „C” vagy „B” kat, 102 orvosi alkalmasság.
 • AUTÓBUSZ: A jármű megfelel a 24/2005 GKM rendeletben előírtaknak.
 •  24. életév betöltése és „B” „C” kat. vezetői engedély 102 orvosi alkalmasság.
 • A járművek megfelelnek a 24/2005 GKM rendeletben előírtaknak.

ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓ AKI:

- A tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott.

- Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelőségtől, kérelemre engedélyt kapott.

- A jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál 90 nappal fiatalabb.

- Megfelel a beiskolázási követelményeinek, az életkort kivéve.

- A vizsgadíjat a Tolna megyei Kormányhivatal számlájára befizette.

- Az elméleti tanfolyamdíjat a képzőszerv számlájára befizette.

- Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, külföldi állampolgár esetén az alapfokú iskolai végzettség igazolása az okmány hivatalos fordítása magyar nyelvre. Az eredeti okmányt a Közlekedési Felügyelőségen be kell mutatni.

JÁRMŰKEZELÉSI és rutin VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓ AKI:

- A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga/gák/ után kezdhető meg.

- Két évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriával „A2”.

- Két évnél nem régebben szerzett ”A1” „Ak” „A2” alkategóriával „A” –ra.

- A jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, /„AM” kategória esetén annál 90 nappal fiatalabb/.

-Az előirt minimális óraszámot levezette és aláírásával igazolta

-„AM” és „A” kategóriás vizsga esetén az öltözéke az előírtaknak megfelel.

-A vizsgadíjat a Tolna megyei Kormányhivatal számlájára befizette.

-A gyakorlati oktatási díjat a képzőszerv számlájára befizette. Ha  a tanuló  mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie.

FORGALMI VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓ AKI:

- Az előirt minimális óraszámot levezette és aláírásával igazolta.

- A jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

- Forgalmi vizsga sikeres járműkezelési, illetőleg rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

- „AM” és „A” kategóriás vizsga esetén az öltözéke az előírtaknak megfelel.

- A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a „D25” alkategóriás vezetői engedélyét „D” kategóriára kívánja érvényesíttetni, vagy aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, valamint aki a külön jogszabály alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, továbbá aki  katonai vezetői engedéllyel rendelkezik.
- A vizsgadíjat a Tolna megyei Kormányhivatal számlájára befizette.

- A gyakorlati oktatási díjat a képzőszerv számlájára befizette.

- Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt gépkocsi vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű gépkocsi vezetésére terjeszti ki, vagy mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni.
„C” „E” „D”kategóriás, alkategóriás forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének sikeresen eleget tett.
„C” kategóriás vizsgához – egy évnél nem régebben szerzett – „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

- Érvényes vezetői engedély helyett egy évig elfogadható, a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító – magyar közlekedési hatóság által kiállított – vizsgaigazolás. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani

VIZSGAIGAZOLÁS

- A vizsgáztatási előírások teljesítését a Kormányhivatal a jogszabályban meghatározott tartalmú vizsgaigazolás kiállításával igazolja.

- A vizsgaigazolást a Kormányhivatal három munkanapon belül a vizsgázó kérésére kiállítja és kiadja ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és a külön jogszabályban meghatározott igazolást bemutatta /igazolás a Közlekedési Egészségtan ismeretekből és sikeres  vizsgáról 31/1992NM. rendelet/, kivéve ha a jogszabályban meghatározott iskolai végzetség felmentést ad, vagy 1984.06.14-e után szerzett vezetői engedélyt.

TANFOLYAMI ÓRASZÁMOK,TANÓRÁK IDŐTARTAMA

ELMÉLETI ÓRASZÁMOK:

 

Közl.ism

„AM” kat.

16 óra

„A1, A2 ,A”  kat.”

„A1” B „kat-val, „A1,Ak,A2”-val 2 éven túl „A” kategória

22 óra

 

 3  óra

„B” kat

28 óra

„C” kat

80 óra

„E” kat

20 óra

„D” kat

20 óra

Az elméleti oktatási órák időtartama 45 perc+15 perc szünet.

GYAKORLATI OKTATÁS:

 

Alap okt.

Fő okt.

Vizsga

„AM” kat

4 óra

6 óra

1 óra

„A1” kat.

 „A1” kat. B” kat-val

6 óra

1 óra

10 óra

1 óra

1 óra

1 óra

„A2.” Kat.

„A1” kat-val 2 éven belül

„A1” kat-val 2 éven túl

 

6 óra

4 óra

2 óra

 

10 óra

 8 óra

4 óra

 

1 óra

1 óra

1 óra

„A” kat.

2 éven belül„Ak,A2”-vel

2 éven túl„Ak,A2”-vel

2 éven belül „A1”-val

2 éven túl „A1”-val

10 óra

4 óra

2 óra

6 óra

4 óra

16 óra

8 óra

6 óra

10 óra

6 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

„B” kat

9 óra

20 óra

1 óra

„C” kat

6 óra

23  óra

1 óra

„E” kat     

6 óra

8   óra

1 óra

„D” kat    

6 óra

23   óra

1 óra

 

Gyakorlati oktatási órák időtartama 50 perc + 10 perc szünet.

 

Jármű használat:

„AM”  kategória: MOTOWELL 50 4t

„A1”kategória: HONDA CBF-125

„A2” kategória: HONDA CBF-500

„A” kategória: SUZUKI BANDIT 650, KAVASAKI ER-6

„B” kategória: SKODA  OCTÁVIA, WV GOLF ,DACIA SANDARO, WV PASSAT, PEUGEUT 405

„C” kategória: MANN

„D” kategória: RENAULT

Külön megállapodással is történhet az oktatás, ha „B” kategória esetében felszerelték a jogszabályban előirt kiegészítő berendezésekkel és a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségtől oktatásra alkalmas minősítést kapott és kiállították az erről szóló igazolást. Ebben az esetben a díjak külön megállapodás alapján kerülnek megállapításra. Moped és motorkerékpár kategóriában a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a saját jármű használata is megengedett ha megfelel jogszabályban előirt feltételeknek. Moped és motorkerékpár kategóriában a tanuló a gyakorlati vezetésen és a vizsgán a saját felelőségére vesz részt.

Moped és motorkerékpár kategóriában a tanulónak a gyakorlati vezetésen az öltözéke protektoros nadrág, kabát, kesztyű, magas szárú cipő,csizma.

Moped és motorkerékpár kategóriában a gyakorlati vezetésen és a vizsgán a tanulót az oktató gépjárművel kíséri az irányítás rádió készüléken keresztül történik.

 

A HIÁNYZÁS PÓTLÁSÁNAK MÓDJA:

A beiskolázott köteles részt venni a meghatározott foglalkozásokon és a vezetési órákon. A hiányzás mértéke az óraszám 10 % lehet.

Az elméleti foglalkozások valamelyikén nem tud megjelenni úgy köteles pótfog-lalkozáson részt venni a megbeszélt időpontban. A pótfoglalkozás történhet egyéni felkészülés alapján, vagy párhuzamos tanfolyamon való részvétellel.

A pótfoglalkozás óradíja nem tér el az egyéb óradíjaktól /2.000 Ft/óra/.

Gyakorlati pótóradíja megegyezik az alapórák díjával /3.500 Ft/óra/.

 

A TANDÍJ BEFIZETÉNEK MÓDJA:

A tandíj befizetése az ügyfélfogadási irodában történik.

A befizetésről az ügyfél nyugtát kap. Az elméleti tandíj befizetése egy összegben történik, a gyakorlati óradíj befizetése 5 vagy 10 óránként.

 

MENTESÍTÉS FELTÉTELEI:

Az iskola vezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásokon való részvétele alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik

A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól a tanuló kérésére az iskolavezető mentesíti. A felkészítésükben a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint jár el. Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

 

TANULÓ ÁTHELYEZÉS:

A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni tanulmányait.

Ebben az esetben az autósiskola köteles a „Képzési igazolás” nyomtatványt kiállítani 3 pl.- ban és 2 pl-t a tanulónak átadni mely tartalmazza a tanuló személyes adatait, az eddig elvégzett foglakozások óraszámait valamint a vezetett órákat, esetleges vizsgákat.

Áthelyezés esetén a tanuló köteles befizetni addigi szolgáltatás díjait ill. az adminisztrációs díjat mely összege 20.000 Ft.

 

OKTATÁSI HELYEK CÍMEI:

Elméleti képzés: Dombóvár, Árpád u.5. fsz. 1. tanterem.

Gyakorlati oktatás: Bü oktatás: Szekszárd, Keselyűsi u.120., Dombóvár, Munkás tér 3.

Kaposszekcső Liget ltp. Rutinpálya, Dombóvár város, Szekszárd város.

 

KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZERV:

Tolna megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség.

7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Tel.: 06 74/415-411

Dombóvár város jegyzője:

7200 Dombóvár Szent István tér 1.

 

A VIZSGÁZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- Köteles a tanuló az előírt minimális oktatási órán részt venni, hiányzás esetén a pótfoglalkozáson részt venni.

- A tanfolyam díjait, elméleti tanfolyam díjat a meghatározott időpontig, gyakorlati vezetési órák díjait 5 ill. 10 óránként megfizetni köteles.

- Vizsgadíjat Kormányhivatal számlájára a vizsga előtt 4 nappal  befizetni.

- Az oktatási ill. vizsgadíj befizetés elmaradása esetén a vizsga nem bonyolítható le.

- Az autósiskola által rendelkezésre bocsátott tananyagot vissza szolgáltatni.

 

A VIZSGÁZÓ JOGAI

- A minimális óraszám után vizsgára jelentkezni.

- Az oktatóval történő konzultáció után bármilyen pótórát is kérhet akár elméleti illetve gyakorlati vezetési órát /a pótórák díja megegyezik az alapórákéval/.

- Választhat a rendelkezésre álló technikai eszközök ill., oktatók közül.

- Halaszthatja vizsgáit a határidők betartása mellett.

Az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül kell letenni. Az első elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számítva legkésőbb 9 hónapig lehet halasztani és legkésőbb 1 éven belül sikeres közlekedési ismeretek vizsgát kell tenni. Az sikeres forgalmi vizsgát az első sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított  2 éven belül kell letenni. „B” kategóriában öt sikertelen forgalmi vizsga után a tanuló a vizsgákat csak sikeres pálya alkalmassági vizsgálat után folytathatja.

- Joga van más képző szervnél folytatni tanulmányait.

 

MINDKÉT FÉL KÖTELES A KÖZTÜK LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS SZERINT ELJÁRNI ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ JOGOKAT ÉRVÉNYESÍTENI!

 

VIZSGADÍJAK  JÁRMŰ KATEGÓRIÁNKÉNT ÉS TANTÁRGYAKKÉNT:

 

Közl. ism.

Járműkezelés

Forgalom

AM kat.

4.600 Ft

3.600 Ft

3.600 Ft

A1, Akorl, A+,kat.

4.600 Ft

4.700 Ft

11.000 Ft

B kat.

 

 

11.000 Ft

 

 

RUTIN

 

C kat.

13.800 Ft

3.500 Ft

 11.000 Ft

E kat.

9.200 Ft

3.500 Ft

 11.000 Ft

D kat.

4.600 Ft

3.500 Ft

18.500 Ft

BÜ „C”„E”„D” kat.

4.400 Ft

 

 

Befizetés: Központilag az autósiskola által vagy egyénileg a Tolna megyei Kormányhivatal számlájára.

 

VEZETÖI ENGEDÉLY KIADÁSA:

- A vizsgaigazolást a Kormányhivatal a vezetői engedély igényléséhez adja ki.

- A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet bármely okmányirodánál elő lehet terjeszteni. Díja 4.000 Ft.

- A vizsgaigazoláson kívül a következő okmányokra van szükség:

- Személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély.

- Lakcím azonosító.

- Ha már van közúti jármű vezetésére jogosító okmány.

- Személyi adatokban bekövetkezett változást igazoló okirat.

- Orvosi alkalmassági vélemény.

- Ha szükséges PÁV igazolás.

- Külföldi állampolgárnál, 3 hónapnál régebbi tartózkodási engedély.

 

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal meg lesz elégedve.

 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST KIVÁNUNK A GELENCSÉR AUTÓSISKOLA NEVÉBEN.