Vállalási feltételek

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

1, GELENCSÉR AUTÓSISKOLA Bt

  • címe: 7200 Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1.
  • telefon: 06 30/246-2732

2, Cégforma: betéti társaság.

3, Cégbírósági bejegyzés száma; 17-06-006563

4, Kamarai regisztrációs száma; 17-0040-07

5. Képzési engedély száma: DD/KC/NS/A/64-1/2007

6, lskolavezető neve: Gelencsér László igazolvány száma: 427/1993, 10423

7, Iskolavezető tevékenységének jogcíme: BT tag, üzletvezető.

8, Ügyfélfogadás címe: 7200.Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1.

  • ideje: szerda 14-16 óráig
  • E-MAIL: gelencserautosiskola1@gmail.com

9, Telephely: 7200 Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1.

ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE: 7200. Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1.

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE: H-P 9- 12, 13-17 óra.

Aképzést érintő kérdésekben a Bt képviselője, nevezetesen Gelencsér László iskolavezető ad felvilágosítás, illetve reklamáció esetén. Vitás esetben a fent említett személy jár el a BT képviseletében

Az iskolavezető ügyfélfogadási ideje: szerda 14-16 óra között.

A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA:

"JELENTKEZÉSILAP" értelemszerű kitöltése a kitöltési tájékoztató alapján,  "A1, A2 , A"és”B” kategória esetén csatolni kell orvosi alkalmassági véleményt legkésőbb a elméleti vizsgáig. avagy  az érvényes vezetői engedély. „C és E” kat esetén min. „B” kat. érvényes vezetői engedély, 102 orvosi alkalmassági.”D” kategóriához min. „B és C”kat. az érvényes vezetői engedély 102 orvosi alkalmassági. A Min. 8 általános iskolai végzettséget az eredeti bizonyítvány bemutatásával a vizsga igazolás kiadásakor kell igazolni.  

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉSVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

„AM” kategória: 13 év és 6 hónap betöltése jelentkezéskor, 13 év és 9 hónap betöltése elméleti vizsga időpontjában

A1” KATEGÓRIA: jelentkezéskor 15 év és 6 hónap betöltése, elméleti vizsga 15 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 16. életév betöltése

„A 2” KATEGÓRIA: jelentkezéskor 17 év és 6 hónap betöltése,elméleti vizsga 17 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 18. életév betöltése

„A+” kategória: jelentkezéskor 23 év és 6 hónap betöltése, elméleti vizsga 23 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 24. életév betöltése,ha rendelkezik két év „A2”-vel, 20.életév .

B" KATEGÓRIA: jelentkezéskor 16 év és 6 hónap betöltése,elméleti vizsga 16 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 17. életév betöltése

„C” kategória: ”B” kat. Jogosítvány, jelentkezéskor 20 év és 6 hónap betöltése, elméleti vizsga 20 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 21. életév betöltése

„E” kategória: ”C” kat. Vagy 1 évnél nem régebbi „C” vizsgaigazolás jelentkezéskor 20 év és 6 hónap betöltése,elméleti vizsga 20 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 21. életév betöltése. Nincs kezdő vezetői engedélye.

„D” kategória: „B” és „C” kat. Jogosítvány, 23 év és 6 hónap betöltése,elméleti vizsga 23 év és 9 hónap betöltése, gyakorlati vizsga 24. életév betöltése

A JÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMOK TANTÁRGYAI. KÖTELEZŐ MINIMLIS ÓRASZÁMAI.ÉS TANDIJAI

 AM kat.: Elméleti oktatás 16 óra, Gyakorlati oktatás:4 óra alapoktatás ,6 óra városi vezetés+1 óra vizsga, kötelezően megtett 100 km. Tanfolyam díj: Elméleti tandíj 20.000 Ft, gyakorlati óradíj 2.000 FT/óra

Vizsgadíjak: Közl. ism.: 4.600 Ft, járműkez.: 3.600 Ft, Forgalmi: 3.600 Ft.

 „A1”, „A 2” „A+” kategória Elméleti oktatás 22 óra. Elméleti tandíj 30.000 Ft.

Gyakorlati oktatás:

”A1” és „A 2” 6 óra alapoktatás,8 óra városi és 2 óra országúti vezetés + 1 óra vizsga ,kötelezően megtett 240 km. „A+” kategória 10 óra alapoktatás, 11 óra városi és 5 óra országúti vezetés +1 óra vizsga , gyakorlati óradíj : 2.000 Ft/ óra ,kötelezően megtett 390 km.

Vizsgadíjak: Közl. ism 4.600 FT, járműkez. 4.700 Ft, forgalmi 11.000 Ft.

„A1”alkategória megszerzését követő 2 éven belül„A2” kat. kíván megszerezni,elméleti vizsga mentesen tehet gyak.vizsgát   alapoktatás 4 óra, városi vez. 6 óra,országúti vez. 2 óra, kötelezően megtett 180 km, 2 éven túl 3 óra elmélet,elméleti vizsga, alapoktatás 2 óra, városi vez. 4 óra,országúti vez. 2 óra, kötelezően megtett 120 km.

Vizsgadíjak: elm.vizsga: 4.600 Ft, járműkez. 4.700 Ft, forgalmi 11.000 Ft

A1”alkategória megszerzését követő 2 éven belül „A” kat. kíván megszerezni 24 életév betöltése,elméleti vizsga mentesen tehet gyak.vizsgát   alapoktatás 6 óra, városi vez. 8 óra,országúti vez. 2 óra, kötelezően megtett 240 km, 2 éven túl 3 óra elmélet,elméleti vizsga, alapoktatás 4 óra, városi vez. 4 óra,országúti vez. 2 óra, kötelezően megtett 150 km

Vizsgadíjak: elm. vizsga:4600 ft, járműkez. 4.700 Ft, forgalmi 11.000 Ft

 „A2”vagy „Ak” alkategória megszerzését követő 2 éven belül  „A+” kat kíván megszerezni elméleti vizsga mentesen tehet gyak.vizsgát   alapoktatás 4 óra, városi vez. 4 óra,országúti vez. 4 óra, kötelezően megtett 180 km, 2 éven túl 3 óra elmélet,elméleti vizsga, alapoktatás 2 óra, városi vez. 4 óra,országúti vez. 2 óra ,kötelezően megtett 120 km.

Vizsgadíjak: elm.vizsga: 4.600 Ft,  járműkez. 4700 Ft, forgalmi 11000 Ft

„A1” kat. Érvényes „B” kategóriával: Elméleti oktatás 3 óra, Gyakorlati oktatás:1 óra alapoktatás 1 óra városi vezetés 1 óra +1 óra vizsga, kötelezően megtett 30 km

Vizsgadíjak: Közl. Ism. 4.600 Ft,  forgalmi 11000 Ft

„A+” kat.: 10 óra alapoktatás, városi vez. 11 óra,országúti vez. 5 óra,

Vizsgadíjak: Közl. ism 4.600 FT, járműkez. 4700 Ft, forgalmi 11.000 Ft.

 „B” kategória: Elméleti oktatás 30 óra ,Elméleti tandíj 30.000 Ft.

Gyakorlati oktatás: 9 óra alapoktatás, 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés ,2 óra éjszakai vezetés+1 óra vizsga , gyakorlati óradíj: 3500 Ft/ óra, kötelezően megtett 580 km.

Vizsgadíjak: Közl. ism 4.600 Ft,  forgalmi 11.000 Ft.

 „C” kategória: Elméleti oktatás 80 óra, Elméleti tandíj 40.000 Ft.

Gyakorlati oktatás: 6 óra alapoktatás,Főoktatás: 23 óra+1 óra vizsga, gyakorlati óradíj 4000 ft/óra , kötelezően megtett 348 km.

Vizsgadíjak: Közl. Ism.: 4.600 Ft, Szerkezeti és üzemeltetési ismerete: 4600Ft, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 4600 Ft, Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés”:4400 ft,  rutin. 3500 Ft, forgalmi 11.000 Ft.

„E” kategória: Elméleti oktatás 20 óra, Elméleti tandíj: 40.000 Ft.

Gyakorlati oktatás: 6 óra  alapoktatás, Főoktatás: 8 óra+1 óra vizsga, gyakorlati óradíj  4.500 FT/óra, kötelezően megtett 168 km      

Vizsgadíjak: Közl. ism 4.600 FT,Szerkezeti és üzemeltetési ismerete: 4600Ft,Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4.400 Ft, rutin: 3500 Ft, forgalmi: 11.000 Ft.

„D” kategória: Elméleti oktatás 28 óra, Elméleti tandíj 40.000 Ft.

Gyakorlati oktatás: 6 óra alapoktatás,Főoktatás: 23 óra+1 óra vizsga , gyakorlati óradíj: 6.000 Ft/óra , kötelezően megtett 348 km     

Vizsgadíjak: Közl. Ism.: 4600 FT,Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4.400 Ft,  rutin. 3.500 Ft, forgalmi 11.000 Ft.

 

 Elméleti órák tartalma 45 perc és 15 perc szünet. Gyakorlati órák tartalma 50 perc és 10 perc szünet.

 

Gyakorlati oktatás: Mindkét kategóriában az alapoktatássorán a jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését ésa manőverezési feladatokat a gyakorlati oktató tanítja, legfeljebb napi 2 órában.

Főoktatás: napi legfeljebb 4 óra, 2 óra oktatás 1 óra szünet.

Az oktatás naponta 6 és 22 óra között folyik az alább felsorolt oktatók gépkocsijával

  GELENCSÉR LÁSZLÓ           Skoda Octávia

  GULYÁS GÁBOR                    WV GOLF

  HALMOSI JÓZSEF                  WV Passat

  VARGA ZOLTÁN                     DACIA

  BODA GÁBOR                         PEUGEOT 405

  CSÖTÖNYI JÁNOS                 MANN tgk.

  ERDÉLYI ZOLTÁN                  RENAULT autóbusz

Amennyiben a tanuló által biztosított a jármű /saját gépkocsi/

ebben az esetben is szükséges 24/2005 GKM rendeletben előirt hatósági igazolás.

Az itt felmerülő költségek a tanulót terhelik. A „AM” és „A” kategória gyakorlati oktatása a tanuló járművével történik illetve a képző szerv által biztosított járművel úgy, hogy a közúti forgalomban oktató gépkocsi kíséri. „AM” vagy A1, A2, A+ kategória esetén ha bármelyik vizsgát automata váltós járművel teszi le a járművezetői engedély csak automata váltós jármű vezetésére jogosult.

A saját járművel való oktatásnál és vizsgánál, a jármű képzés illetve a vizsga helyére való szállításáról a tanuló gondoskodik. A jármű feleljen meg a 24/2005 GKM rendeletben előirt feltételeknek.

Elméleti oktatás : A hiányzás mértéke a teljes óraszám 10% lehet. Ha hiányzás miatt, ha pótóra vételére van szükség, akkor az képzőszerv beosztása szerint a mindenkor érvényes oktatási tarifával fizetendő. Elméleti pótoktatási óra igénylése az iskolavezetőnél történik. Díja: 2000 Ft/óra. Gyakorlati pótóra igénylése a gyakorlati oktatónál igényelhető, díj megegyezik az alapóra díjával.

TANFOLYAM TANTÁRGYAINAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESITÉS

Egyes elméleti tantárgyak foglalkozásai alól az iskolavezető a tanulót mentesítheti, ha a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Ennek alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Szekszárd a vizsga alól is mentesítheti a tanulót, a végzettséget eredeti bizonyítvánnyal igazolni kell!!

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki az magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanuló felkészítésében a BT', a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködik.

A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Mindkét fél köteles a közöttük létrejött szerződés szerint eljárni, és az abból eredő jogokat érvényesíteni.

ÁTHELYEZÉS A tanuló kérésére más képzőszervhez történő áthelyezést az ügyfélszolgálati irodában lehet kérni. Az iskolavezető a hatályos előírások szerint a nyilvántartás alapján kiállítja a dokumentumot a felmerült költségek levonása után.

 

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:

Elméleti oktatás: Dombóvár, Hunyadi tér 30-32.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Szekszárd, Keselyűsi u.120.

Dombóvár ,Munkás tér 3.

Gépjármű bizt.ell. és kezelése: Kaposszekcső Liget ltp ,Szekszárd Kövendi Sándor u. rutinpálya.

 Forgalmi oktatás váltási helye: Dombóvár, Árpád u. 5. fsz. 1. ill. Szekszárd, Kövendi Sándor u. rutinpálya.

 

VIZSGADIJAK BEFÍZETÉSÉNEK MÓDJA:

Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Ideje: H:   8-12, 13-15 óra

          K:   8-12, 13-15 óra

          Sz: 8-12, 13-15 óra

          Cs: 8-12, 13-15 óra

          P:   8-12 óra

 

TANDÍJ BEFIZETÉS:

Az elméleti oktatási díj és a gyakorlati tanórák befizetése az ügyfélszolgálati irodában befizetési nyugta ellenében történik ügyfélfogadási időben.

 

A KÉPZÉSFELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZERV:

Tolna megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőség: 7100 SZEKSZÁRD, Kiskorzó tér 3:tel: 74/415-411

 

ELÉVÜLÉS és ISMÉTLÉS

Az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül kell letenni. Az első elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számítva legkésőbb 9 hónapig lehet halasztani és legkésőbb 1 éven belül sikeres közlekedési ismeretek vizsgát kell tenni. Az összes vizsgát az első sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított  2 éven belül kell letenni. „B” kategóriában öt sikertelen forgalmi vizsga után a tanuló a vizsgákat csak sikeres pálya alkalmassági vizsgálat után folytathatja.