Építőgépkezelő jogosítvány másolatának kiállítása

Építőgépkezelő jogosítvány másolatának kiállítását azon cégnél, szervezetnél lehet kezdeményezni ahol az eredeti jogosítvány is kiállításra került. A 6/1980.(I.25.) ÉVM-KPM együttes rendelet szerint alábbi szervezetek, ill. ezek jogelődjei adtak ki építőgépkezelő jogosítványokat:

 • ÉKKO Kft.
  • 4001 Debrecen, Pf.: 121
  • Telefon: 06-52-503-240, 06-52-417-384
  • Anyakönyvi szám formátuma: I-sorszám/év
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
  • 1389 Budapest 62 Pf. 102.
  • Telefon: 06-1-814 18 92
  • Anyakönyvi szám formátuma: II-sorszám/év
 • VITUKI Kft
  • 1095 Budapest, Kvassay Jenő u.1.
  • Telefon: 06-1-215-61-40
  • Anyakönyvi szám formátuma: III-sorszám/év
 • Jokoma Kft.
  • 1212 Budapest, Erdélyi u. 8.
  • Telefon: 06-1-420-87-06
  • Anyakönyvi szám formátuma: IV-sorszám/év

Azoknak akiknek az építőgépkezelő jogosítványába több szervezet is végzett bejegyzést az igazolványt kiállítójához kell fordulniuk. A más szervezetnél nyilvántartott további géptípus vizsgák bejegyzésekről szóló másodlatok beszerzése a vizsgaidőpont és a másodlat beküldésével kérelmezhető az adott szervezetnél.